(Đam mĩ) Chúng ta có còn đường đi tiếp không
2 bạn nam là BFF từ nhỏ lớn lên khi tình cảm mới chớm nỏ thì.........(Vì đây là truyện đầu tiên mk viết nên nó còn chưa hoàn hảo lắm mong m.n bỏ qua)
Joy View 324 Joy
# Ngôn Tình | Lãng Mạn
# 1 Chương
Bắt đầu đọc
GO TO APP