profile-image

Jang.Cosy

Hwang Jakang 황 자 강
icon-annouce
Nếu đã follow thì mong đừng rút follow nhé hic😢! Cảm ơn đã đến với Cosy. Yêu các cậu 19/4 : ngày bắt đầu viết truyện - Chờ đợi tình yêu : 19/4/2020 - Anh yêu em mất rồi! : 23/04/2020 - Người yêu cũ của em trai tôi! : 04/05/2020 - Thiếu gia! Xin đừng bỏ tôi! : 12/05/2020 - Người yêu cũ của em trai tôi #2 : 27/8/2020 - Đại vương ác ma! Em yêu anh! : 29/8/2020 - Nàng thơ yêu tổng tài : 02/11/2020 - Liệu rằng.... Anh có cảm thấy 14/01/2021 -Tiểu công chúa của ta : 16/2/2021 - Say nhầm ánh mắt anh : 08/03/2021
icon-arrow-right
6
Truyện
4.7M
Joy

Truyện của Jang.Cosy